Cerkiew pw. św. św. Kosmy i  Damiana

Na miejscu drewnianej cerkwi w 1905 roku ze środków szlachcica z guberni tulskiej Klaudiusza Paschałowa wzniesiono cerkiew prawosławną w stylu noworosyjskim. Budowniczym cerkwi był Iwan Petrowicz Kowalewski, majster ze wsi Cardar w obwodzie Kubańskim. W 1918 roku przekazana kościołowi katolickiemu i użytkowana jako kościół św. Rocha.