Cerkiew wojskowa  13 Pułku Dragonów usytuowana w drewnianym budynku żołnierskiej stołówki  z dobudowaną nad ołtarzem kopułą.