Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego z 1881 roku urządzona w kościele o. paulinów. W 1923 roku ponownie przemianowana na kościół katolicki

 
Widok na Żeński Klasztor Prawosławny
 
Cerkiew drewniana Zmartwychstania Pańskiego z 1898 roku.

 
Główna cerkiew klasztoru i Jekaterinskij staw