Cerkiew prawosławna po przebuowie na kościół katolicki.
Droga do klsztoru
Droga do klsztoru
 
Budynek monastyrskiego szpitala. 
Budynki klasztoru prawosławnego. Obecnie Dom pomocy Społecznej.