Decyzją Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla 15 sierpnia 2003 r. została powołana do życia nowa prawosławna wspólnota mnisza Monaster pw. św. Serafina z Sarowa we wsi Kostomłoty w gminie Kodeń, województwie lubelskim. Przełożonym monasteru został o. ihumen Ambroży (Godun).

 

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach został powołany dekretem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla z dnia 28 sierpnia 2008 r. Przełożoną Domu Zakonnego została siostra Eufalia (Zołotariew). Od dnia 21 września 2009 r. funkcję przełożonej Domu Zakonnego pw. Opieki Matki Bożej pełni Mniszka Elżbieta (Krawczuk)

 

Żeński Dom Zakonny św. Mikołaja Cudotwórcy w Holeszowie został powołany dekretem nr 237/19/A  Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla z dnia 24 lipca 2019 r.


Oprócz ww. w jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na terenie Polski znajdują się jeszcze następujące prawosławne wspólnoty monastyczne męskie w Supraślu, Jabłecznej, Ujkowicach, Sakach i Wysowej oraz żeńskie na Św. Górze Grabarce, w Białymstoku, Wojnowie i Zaleszanach.