Pierwszą drewnianą cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego wybudowano przy zbiegu ulic Ruskiej i Bazyliańskiej. Jej fundatorką była w 1447 roku księżna kijowska Maria Iwanowna. W 1607 roku w miejscu spalonej cerkwi wzniesiono nową kamienną świątynię. Był to okres prześladowania prawosławnych i w 1620 roku cerkiew siłą zajęli jezuici. Po trzynastu latach ponownie została prawosławna. W 1633 roku wyświęcił ją metropolita Piotr Mohyła (obecnie zaliczony w poczet świętych Prawosławnej Cerkwi). W czsie następnych 250 lat cerkiew przechodziła kilkakrotnie z rąk prawosławnych w katolickie. Kaźda zmiana właścicieli powodowała zmiany w architekturze, stopniowo pozbawiajšc ją elementów prawosławnych. W roku 1875 parafia unicka powróciła na łono Cerkwi prawosławnej.
W chwili obecnej świątynia jest katedrą arcybiskupa Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej.

Budowę soboru pw. Podwyższenia Krzyża Pańskigo na Placu Litewskim rozpoczęto w 1870 roku. Świątynia w stylu rosyjsko-bizantyjskim miała pięć kopuł i czteropiętrową dzwonnicę nad wjściem. Sobór wyświęcono 18 października 1876 roku.
Cerkiew rozebrano w latach 1924-1925, a część uzyskanych z rozbiórki materiałów wykorzystano przy budowie Domu Żołnierza.

 

Cerkiew św. Andrzeja Stratiłata i św. męczennicy Marii Fundatorem cerkwi na prawosławnym cmentarzu był starosta soboru Podwyższenia Krzyża Dejkun. W ten sposób chciał upamiętnić swoją zmarłą małżonkę. Położenie kamienia węgielnego odbyło się 3 czerwca 1902 roku. Fundator, który ofiarował na cerkiew 12 tys. rubli, zmarł w trakcie budowy. Wyświęcono cerkiew 28 sierpnia 1903 roku ku czci św. Andrzeja Stratiłata i Marii – tym samym upamiętniając ofiarodawców. W krypcie cerkwi złożono ciała małżonków. Świątynię wybudowano w stylu bizantyjskim według projektu inżyniera G. G. Artynowa. W pionie cerkiew podzielona jest na piętra. Dolne stanowi kryptę wybudowaną z polnego kamienia. Połowa krypty jest zagłębiona w ziemi. Światło wpada przez umieszczone w krypcie okna. Górne piętro to właściwa cerkiew, do której prowadzą 8 stopniowe schody wykonane z kamienia – labradora. Ściany wykonano z czerwonej cegły i przyozdobiono na węgłach kolorowymi kafelkami. Wewnątrz ściany cerkwi do wysokości wzrostu człowieka pomalowano olejnymi farbami w kolorze różowego marmuru. Cerkiew wieńczyło 5 kopuł z złotymi pięcioramiennymi krzyżami odlanymi w lubelskiej metalurgicznej fabryce "E. Plage i T. Laskiewicz". Ikonostas wykonano w Moskwie w pracowni Borysowa za cenę 975 rubli, ikony pochodziły z moskiewskiej pracowni firmy Niemirowa – Kołodkina. W dzwonnicy umieszczono sześć dzwonów, odlanych w znanej ludwisarni Finlandzkiego za 743 ruble. Niewielka cerkiew mieściła sto osób, przetrwała burze dziejowe i obecnie należy do parafii prawosławnej.

 
Cerkiew Matki Bożej Gruzińskiej Dla stacjonującego w Lublinie 69. Riazańskiego Pułku Piechoty w 1903 roku rozpoczęto budowę typowej wojskowej cerkwi. Murowana jednokopułowa budowla w kształcie bazyliki została wyświęcona w 1907 roku.

 
Cerkiew św. Andrzeja Stratiłata i św. męczennicy Marii 
Kaplica więzienna na zamku

 
Wnętrze cerkwi Przemienienia Pańskiego

 
Rzobiórka soboru Podwyższenia Krzyża Pańskiego
 
Cerkiew Przemienienia Pańskiego
1  2  3    >