Cerkiew św. Jana Teologa. Przebudowana w 1949 roku na Kościół katolicki
 
Cerkiew św. Jana Teologa. Przebudowana w 1949 roku na Kościół katolicki.