Cerkiew w Woli Wereszczyńskiej rozebrana w 1938 roku