Cerkiew św. Mikołaja Budowę cerkwi rozpoczęto w 1905 roku według projektu arhcitekta W. Pokrowskiego. Uroczytego aktu wyświęcenia dokonano w dniu 16 sierpnia 1907 roku. Od 1954 roku ponownie cerkiew parafii prawosławnej.
Cerkiew św. Mikołaja.
Cerkiew św. Mikołaja.