W latach 1888-1889 zbudowano  murowaną, do dziś istniejącą cerkiew.