Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Cerkiew prawosławna  z 1883 roku. W 1947 roku zburzona.