Cerkiew św. Jerzego i św. Łukasza

Cerkiew wzniesiona w latach 1889 – 1890 według projektu architekta synodalnego Wiktora Syczugowa na miejscu drewnianej cerkwi z XVIII wieku. W 1919 roku cerkiew przejął kościół katolicki i do dnia dzisiejszego po przebudowie w 1964 roku jest kościołem parafii katolickiej Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.