Cerkiew św. Jana Teologa

Cerkiew wzniesiona w latach 1909 – 1911 według projektu architekta diecezjalnego A. Puring. Środki finansowe na budowę zostały ofiarowane przez szlachtę tulską K i E. Paschalowie. Ikony napisano w  Radoczyńskim Klasztorze. Cerkiew zamknięto po I wojnie światowej i zburzono w 1938 roku.