Cerkiew Przemienienia Pańskiego. Budowę cerkwi rozpoczęto w 1910 roku według projektu architekta diecezjalnego A. Purgina. Pracami budowlanymi kierował majster Gerwazy Koczorowski z Warszawy. Wyświęcenia cerkwi dokonał biskup Eulogiusz w 1911 roku. Cerkiew zamknięto po I wojnie światowej. W dniu 8 lipca 1938r. z nakazu władz polskich rozpoczęto burzenie cerkwi. W 1943 podjęto pomyślną próbę jej odbudowy. Ponownie zamknięta po II wojnie światowej. Ostatecznie zburzona w końcu 1949 roku i początku 1950 roku.