Cerkiew prawosławna św. Jana Teologa, przebudowana w 1898 roku według projektu inżyniera z twierdzy brzeskiej N.I. Fiodorowa.
Cerkiew św. Jana Teologa
Cerkiew św. Jana Teologa