Cerkiew prawosławna z 1890 roku pod wezwaniem Opieki Matki Bożej.