Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana W 1889 roku rozpoczęto budowę cerkwi według projektu architekta Wiktora Siczugowa. Roboty budowlane wykonywał majster N. Soncow. Cerkiew wyświęcono w 1891 roku. Cerkiew zamknięto po I wojnie światowej i w 1928 roku zburzono.