Cerkiew Narodzenia NMP.
Wzniesiona w 1893 roku według projektu Wiktora Iwanowicza Syczugowa, członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Prace budowalne wykonał przedsiębiorca budowlany Piotr Ksenek z Siedlec.Cerkiew szpitalan w koszarach.
Cerkiew szpitalan w koszarach.