Cerkiew św. Dymitra

Cerkiew wzniesiona w  latach 1898- 1901, wyświęcona w 1902 roku. Po I wojnie światowej zamknięta i rozebrana w 1929 roku.