Cerkiew św. Mikołaja Od 1919 roku kościół katolicki.