Drewniana cerkiew prawosławna św. Paraskiewy i sw. św. Peczerskiego z 1702 roku z bogatym wyposazżeniem XVIII i XIX- wiecznym. Dzwonnica wzniesiona w 1841 roku. Obecnie filia parafii prawosławnej w Horostycie