2021 XII 01 Zabytkowa cerkiew w Dęblinie powróciła na łono Kościoła prawosławnego
Dnia 1.12.2021 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Domaniewskiej w Warszawie miało miejsce historyczne wydarzenie. Tego dnia podpisana została ugoda, na mocy której na rzecz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przywrócona została zabytkowa cerkiew w Dęblinie.
2021 XI 26 Św. Archanioła Michała w Kodniu
W dniu 21 listopada, Parafia Prawosławna w Kodniu uroczyście obchodziła dzień swojego patrona – Św. Archanioła Michała.
2021 XI 22 Święto Ikony Ikony Matki Bożej Skoroposłusznica
W dniach 21-22 listopada 2021r., w Parafii Prawosławnej pw. św. ap. Jana Teologa miały miejsce uroczystości święta Ikony Matki Bożej ,,Skoroposłusznica” – Szybko spełniająca prośby.
2021 XI 11 Wspomnienie Tarnogrodzkiej Ikony Matki Bożej i św. Leoncjusza
11 listopada 2021r., w Tarnogrodzie uroczyście obchodzono święto Matki Bożej w Jej Tarnogrodzkiej ikonie oraz pamięć św. Leoncjusza Iwano-Tarnogrodzkiego.
2021 X 30 Konferencja duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
30 października 2021 roku w Centrum Diecezjalnym w Lublinie odbyła się konferencja duchowieństwa prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
2021 X 19 Św. męczennika Serafina (Ostroumowa) w Białej Podlaskiej
W cerkwi p.w św. Apostoła i Ewangelisty Marka uroczyście obchodzono pamięć św. męczennika Serafina (Ostroumowa).
2021 X 09 Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Nosowie
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego świętowana jest uroczystość ku czci Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Nosowie.
2021 X 02 Jubileusz 500-lecia parafii oraz poświęcenie cerkwi w Horostycie
Uroczystość Liturgiczna, która miała miejsce w niedzielę 26 września 2021 r., była dziękczynieniem Bogu Wszechmogącemu za Jego wszystkie dobrodziejstwa i osiągnięcia ostatnich lat. Niedzielny słoneczny poranek do Horostyty przyciągnął nie tylko parafian, ale również licznych gości wraz z lokalnymi samorządowcami oraz wykonawcami prac remontowych.
2021 IX 22 Chełmskie uroczystości
19-21 września 2021r., w Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Teologa w Chełmie miały miejsce doroczne uroczystości z okazji święta Narodzenia Bogurodzicy i Chełmskiej Ikony Matki Bożej.
2021 IX 19 Koncertu pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy w Chełmie
19 września 2021 roku w prokatedralnej cerkwi św. Jana Teologa miało miejsce II Edycja koncertu pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy.
1  2  3  4  5    >  >>  >|