- Cerkiew Opieki Matki Bożej

Cerkiew szpitalna założona w 1886 roku

- Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Dęblińska twierdza była jedną z trzech największych cytadeli w Polsce. 27 września 1849 roku w twierdzy wyświęcono wojskową cerkiew. Budową kierował generał Dehn – naczelnik inżynierów armii czynnej. Murowaną świątynię na centralnym placu twierdzy wzniesiono na planie krzyża, z jedną kopułą, która wznosiła się na wysokość 41 m, a wraz z krzyżem miała 47 m. Na wejściem usytuowano dzwonnicę, na której zawieszono sześć dzwonów. Ogrodzenie z kutego żelaza wmurowano w betonowe słupy i wraz z trzema bramami otaczało ono budynek. Cerkiew posiadała jeden ołtarz główny i dwa boczne i mieściła siedemset osób. Budulec w postaci granitowych bloków przywieziono z kamieniołomu w Janowej Dolinie na Wołyniu. Do 1890 roku cerkiew pozostawała w jurysdykcji diecezji, a następnie przekazano ją do resortu wojskowego. Po zajęciu twierdzy przez administrację polską, cerkiew przemianowano na katolicki kościół garnizonowy. Po II wojnie światowej budynek cerkwi służył jako magazyn sprzętu wojskowego. W 1964 roku przystąpiono do rozbiórki cerkwi z przeznaczeniem materiału na budowę szkoły podstawowej nr 5. Latem 1968 roku rozbiórkę cerkwi zakończono, pozostawiając jedynie fundamenty.wnętrze cerkwi w Dęblinie 23.08.1915 r.
wnętrze cerkwi w Dęblinie 23.08.1915 r.
 
Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela Dęblińska twierdza była jedną z trzech największych cytadeli w Polsce. 27 września 1849 roku w twierdzy wyświęcono wojskową cerkiew. Budową kierował generał Dehn – naczelnik inżynierów armii czynnej. Murowaną świątynię wzniesiono na planie krzyża z jedną kopułą i dzwonnicą, na której zawieszono sześć dzwonów. Posiadała ona jeden ołtarz i mieściła siedemset osób. Do 1890 roku pozostawała w jurysdykcji diecezji, a następnie przekazano ją do resortu wojskowego. Świątynia nie zachowała się do naszych czasów, pozostały jedynie fundamenty.
 
Cerkiew szpitalna Opieki Matki Bożej, założona w 1866 roku.
 
Uszkodzona cerkiew prawosławna w twierdzy Dęblin.
 
Zamaskowana przed atakiem lotnictwa cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Dęblinie