27 września 1849 roku w jednej z trzech największych cytadeli w Polsce wyświęcono wojskową cerkiew. Murowaną świątynię, mogącą pomieścić siedemset osób, wzniesiono na planie krzyża z jedną kopułą i dzwonnicą, na której zawieszono sześć dzwonów. Cerkiew nie zachowała się do naszych czasów, pozostały jedynie fundamenty.


wnętrze cerkwi w Dęblinie 23.08.1915 r.
wnętrze cerkwi w Dęblinie 23.08.1915 r.
 
Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela Dęblińska twierdza była jedną z trzech największych cytadeli w Polsce. 27 września 1849 roku w twierdzy wyświęcono wojskową cerkiew. Budową kierował generał Dehn – naczelnik inżynierów armii czynnej. Murowaną świątynię wzniesiono na planie krzyża z jedną kopułą i dzwonnicą, na której zawieszono sześć dzwonów. Posiadała ona jeden ołtarz i mieściła siedemset osób. Do 1890 roku pozostawała w jurysdykcji diecezji, a następnie przekazano ją do resortu wojskowego. Świątynia nie zachowała się do naszych czasów, pozostały jedynie fundamenty.
 
Cerkiew szpitalna Opieki Matki Bożej, założona w 1866 roku.
 
Uszkodzona cerkiew prawosławna w twierdzy Dęblin.
 
Zamaskowana przed atakiem lotnictwa cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Dęblinie