Cerkiew prawosławna przebudowana w 1869 roku. Po I  wojnie światowej  ponownie kościół katolicki