Cerkiew prawosławna wybudowana w latach 1910 - 1911 (wyścięcona w dniu 30 sierpnia 1911r.) według projektu architekta Aleksandra Puringa. Wzniesiona ze środków szlachty guberni Tulskiej Elżbiety i Klaudii Paschałowych przez budowniczych Gerwazego i Stanisława Koczorowskich z Warszawy. Od 1919 roku po przebudowie służy jako kościół katolicki św. Izydora.