Diecezja Lubelsko - Chełmska w archiwalnych pocztówkach

Pocztówki obiektów cerkiewnych przedstawione na tych stronach pochodzą ze zbiorów Aleksandra Sosny oraz Kiryła Sokoła.