Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy

Cerkiew  usytuowano w budynkach klasztoru bazylianów, przebudowanych w 1890 roku według projektu Wiktora Siczugowa. Od 1918 roku rewindykowana na kościół katolicki. W 1924 roku kościołowi przywrócono pierwotny wygląd.

 
Cerkiew św. św. Cyryla i Metodego z 1868 roku w zamkniętym kościele św. Antoniego oo. reformatorów. W 1919 roku ponownie kościól katolicki.


Sobór 
Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w budynkach klasztoru bazylianów, przebudowanych w 1890 roku według projektu Wiktora Siczugowa. Od 1918 roku rewindykowana na kościół katolicki. W 1924 roku kościołowi przywrócono pierwotny wygląd.
Sobór