Cerkiew wzniesiona w latach 1910 – 1912 według projektu diecezjalnego architekta A. Purgina ze środków Bazylego Paschałowa z Moskwy. Dzisiaj jest cerkwią parafii prawosławnej.