Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego Projekt murowanej cerwki w stylu neorosyjskim opracował architekt Aleksander Puring w 1908 roku. Wyświęcono cerkiew w wniu 23 czerwca 1910 roku. Po I wojnie światowej zamieniona na magazyn. W 1973 roku przekazana kościołowi katolickiemu.