Cerkiew pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła

Cerkiew prawosławna z 1910 roku, według projektu architekta powiatowego z Tomaszowa Aleksandra Zwierzchowskiego. Zamknięta w 1947 roku. Rozebrana w 1959 roku i złożona do magazynu celem przeniesienia do skansenu. W 1962 roku przeniesiona do Rajska na Białostocczyźnie, gdzie jest użytkowana przez parafię prawosławną.