13 IV 2014 Sakrament chorych w lubelskiej cerkwi katedralnej
W lubelskiej cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego tradycją jest, że w Palmową Niedzielę wieczorem wierni obu lubelskich parafii zbierają się, aby uczestniczyć w sakramencie namaszczenia chorych („Jeleoswiaszenii”). Na tę okoliczność ...
13 IV 2014 Lubelska katedra – Wjazd Chrystusa do Jerozolimy
Tegoroczne świętowanie Palmowej Niedzieli w Lublinie miało szczególny charakter. Zgodnie z tradycją, arcybiskup Abel uhonorował lubelskie duchowieństwo nagrodami z okazji zbliżającej się Paschy Chrystusowej. Ks. prot. Andrzeja Łosia w imieniu Św ...
07 IV 2014 55-lecie święceń ks. Włodzimierza Chodaka
5 kwietnia br. mija 55. lat od święceń ks. mitrata Włodzimierza Chodaka. Jubilat urodził się w Łosince. W 1957 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne. Włodzimierz Chodak jest absolwentem pierwszego rocznika Sekcji Prawosławnej Chrześcija ...
07 IV 2014 Rekolekcje dla więźniów w Opolu Lubelskim
23 marca br. w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyły się wielkopostne rekolekcje dla osadzonych. Św. Liturgię, podczas której przystąpiono do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii, sprawował ks. Jarosław Szczur – kapelan prawosławny. W czasie ...