2017 IX 23
Dołhobyczów: święto parafialne ku czci św. Symeona Słupnika
Według kalendarza juliańskiego Cerkiew prawosławna 14 września zaczyna nowy rok liturgiczny, a także wspomina pamięć św. Symeona Słupnika, który jest patronem cerkwi w Dołhobyczowie (parafia Hrubieszów).
2017 IX 19
Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Białej Podlaskiej
Mieszkańcy Białej Podlaskiej od wieków świętują Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy.
2017 IX 14
Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
Na początku września 2017 roku ukazała się książka prof. Krzysztofa Leśniewskiego pt. „W sobie samym znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu”.
2017 IX 01
Zaśnięcie Przenajświętszej Bogarodzicy w Zabłociu
Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy jest świętem parafialnym wspólnoty w Zabłociu.