2018 I 14
Bieżeństwo a diecezja chełmska
W najnowszych „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” (tom LII, zeszyt 2) ukazał się tekst „Prawosławna diecezja chełmska w latach 1915 – 1918 na łamach ”.
2017 XII 18
„Wspomnienia Zofii (Klimczuk) - siostry prawosławnego monasteru w Radecznicy"
W połowie grudnia 2017 r. w Lublinie ukazały się „Wspomnienia Zofii (Klimczuk) - siostry prawosławnego monasteru w Radecznicy”.
2017 XII 15
Rekolekcje duchowieństwa w Lublinie
14 grudnia br. w parafii prawosławnej św. metr. Piotra (Mohyły) miały miejsce rekolekcje duchowieństwa dekanatu lubelskiego.
2017 XII 15
Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju
13 grudnia 2017 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego, w sali kinowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich”.