2017 V 12
O misji świętych Cyryla i Metodego
W Centrum Diecezjalnym w Lublinie ambasador Bułgarii otworzył wystawę poświęconą 1100. rocznicy śmierci Klemensa Ochrydzkiego z okazji rozpoczynającej się konferencji naukowej z cyklu „Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian”.
2017 V 05
Konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi
Projekt złożony przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską zostanie dofinansowany w ramach VIII Osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2017 V 04
Święto Iwerskiej Ikony Bogarodzicy w Kostomłotach
Już po raz jedenasty prawosławna wspólnoty w Kostomłotach gościła na uroczystościach ku czci Iwerskiej Ikony Bogarodzicy prawosławną społeczność nadbużańskich parafii oraz przybyłych pielgrzymów.
2017 IV 29
Nosów: poświęcenie krzyża w rocznicę zbrodni z 1944 roku
73 lata od tragicznych wydarzeń, w wyniku których straciło życie siedmiu prawosławnych mieszkańców miejscowości Nosów, na miejscu ich kaźni odsłużona została panichida.