2018 VII 16
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 80. rocznicę zburzenia cerkwi
O godz. 10.00 dzwony w cerkwi św.św. ap.ap. Piotra i Pawła w Zahorowie na południowym Podlasiu obwieściły, że czas rozpocząć uroczystości patronalne.
2018 VII 15
Metropolita Hilarion w diecezji lubelsko-chełmskiej
Na zaproszenie arcybiskupa Abla przybył w sobotę, 14 lipca, stały członek św. Synodu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Jego Ekscelencja Metropolita Doniecki i Mariupolski Hilarion, syn ziemi chełmskiej.
2018 VII 15
Wskrzeszona cerkiew św.św. ap.ap. Piotra i Pawła w Sosnowicy na południowym Podlasiu
Po dziesięciu latach remontu została doprowadzona do pierwotnej świetności zabytkowa cerkiew pw. św.św. ap.ap. Piotra i Pawła.
2018 VII 09
12 lipca wyjątkowe uroczystości w cerkwi w Sosnowicy. Zapraszamy
Po 10 latach gruntownych prac budowlano-konserwatorskich cerkiew w Sosnowicy zostanie uroczyście otwarta, wówczas nastąpi także zakończenie trwającego cztery lata projektu modernizacji zabytkowych cerkwi.