HAMONOGRAM NABOŻEŃŚTW
W ŻEŃSKIM DOMU ZAKONNYM W HOLESZOWIE

 MARZEC


4 marca – II Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela św. Grzegorza Palamasa

– 10.00. - Liturgia

9 marca (piątek)

– 8.00. - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Św. Jana Chrzciciela

10 marca (sobota)

– 8.00. – Liturgia. Wspomnienie zmarłych

– 17.00. – Wsienoszcznoje Bdienije

11 marca – III Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Adoracji Krzyża Pańskiego

– 10.00. Liturgia

14 marca (środa)

–  8.00. – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17 marca (sobota)

– 8.00. - Liturgia. Wspomnienie zmarłych

– 17.00. – Wsienoszcznoje Bdienije

18 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela św. Jana Klimaka

 – 10.00. Liturgia

20 marca (wtorek)

– 8.00. - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. 40 Męczenników z Sebasty

21 marca (środa)

– 17.00. – Jutrznia z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety

22 marca (czwartek)

– 8.00. - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

23 marca (piątek)

– 17.00. – Jutrznia soboty z akatystem

24 marca (sobota)

– 8.00. – Liturgia

– 17.00. - Wsienoszcznoje Bdienije

25 marca – V Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela św. Marii Egipcjanki

– 10.00. Liturgia

28 marca (środa)

– 8.00. – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

31 marca (sobota)

– 8.00. – Liturgia. Sobota św. Łazarza

– 17.00. - Wsienoszcznoje Bdienije


KWIECIEŃ


1 kwietnia – Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa

– 10.00. Liturgia

2 kwietnia – Wielki Poniedziałek

– 8.00. - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

3 kwietnia – Wielki Wtorek

– 8.00. - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

4 kwietnia – Wielka Środa

– 8.00. - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

5 kwietnia – Wielki Czwartek

– 8.00. - Liturgia św. Bazylego Wielkiego

– 18.00. – Jutrznia Wielkiego Piątku – 12 Ewangelii Pasyjnych

6 kwietnia – Wielki Piątek

– 8.00. - Carskie Czasy

– 17.00. - Wieczernia z wyniesieniem płaszczanicy

– 19.00. - Jutrznia Wielkiej Soboty i Zwiastowania NMP.

7 kwietnia – Wielka Sobota

– 6.00. - Liturgia św. Bazylego Wielkiego

8 kwietnia – Pascha Chrystusowa – paschalna Połunoszcznica, Jutrznia i Liturgia

– 16.00. – Paschalna Wieczernia

9 kwietnia (poniedziałek) – II Dzień Paschy

– 10.00. - Liturgia

10 kwietnia (wtorek) – III Dzień Paschy

– 10.00. – Liturgia – ks. T. Łotysz

14 kwietnia – Świetlana Sobota

– 8.00. – Liturgia

– 17.00. – Wsienoszcznoje Bdienije

15 kwietnia – Niedziela św. ap. Tomasza. Dzielenie radości paschalnej ze zmarłymi

– 10.00. – Liturgia

21 kwietnia (sobota)

– 17.00. – Wsienoszcznoje Bdienije

22 kwietnia  Niedziela św. Niewiast Niosących Wonności do Grobu

– 10.00. – Liturgia

28 kwietnia (sobota)

– 17.00. – Wsienoszcznoje Bdienije

29 kwietnia  Niedziela o paralityku

– 10.00. – Liturgia


MAJ


2 maja (środa) – Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy

– 8.00. – Liturgia

5 maja (sobota)

– 17.00. – Wsienoszcznoje Bdienije

6 maja – Niedziela o Samarytance. Św. Wlkmęcz. Jerzego

– 10.00. – Liturgia

13 maja – Niedziela o ślepcu

– 10.00. – Liturgia

16 maja (środa) – Zakończenie święta Paschy

– 8.00. – Liturgia

– 17.00. – Wsienoszcznoje Bdienije

20 maja – Niedziela św. Ojców I Soboru Powszechnego

– 10.00 - Liturgia

21 maja (poniedziałek)

– 17.00. – Wsienoszcznoje Bdienije

22 maja (wtorek) – św. Mikołaja Cudotwórcy

– 10.00. - Liturgia

26 maja (sobota) – Sobota rodzicielska. Wspomnienie zmarłych.

– 8.00. - Liturgia

– 17.00 – Wsienoszcznoje Bdienije

27 maja (niedziela) – Pięćdziesiątnica. Dzień Świętej Trójcy

– 10.00. - Liturgia