Monaster pw. św. Serafina z Sarowa

Kostomłoty 57

21-509 Kodeń
tel. (83) 375-51-17

 

Początki tradycji prawosławnej w Kostomłotach sięgają pierwszej połowy XVII stulecia i związane są z ikoną św. Nikity, datowaną na 4 września 1631 roku. W okresie międzywojennym, a dokładnie w 1927 r. przeprowadzono we wsi  przy pomocy władz administracyjnych eksperyment wznowienia unii –  tzw. neounię. Takim sposobem historyczna świątynia prawosławna wraz z ikoną św. Nikity oraz plebania znalazły się we władaniu kościoła katolickiego jako parafia neounicka. Prawosławni zorganizowali sobie świątynię w prywatnym domu, którą zburzono w ramach akcji burzenia cerkwi w 1938 r. Lata drugiej wojny światowej i akcje wysiedleńcze bardzo niekorzystnie odbiły się na społeczności prawosławnej. Pozostali parafianie korzystali z posług duszpasterzy w pobliskim Kodniu bądź Terespolu. Dopiero w 2003 r. skutek licznych próśb miejscowej społeczności prawosławnej zakupiono budynek mieszkalny, a z Białostocczyzny ze wsi Dobrowoda przeniesiono drewnianą cerkiew, która z czasem stała się sanktuarium Ikony Matki Bożej „Iwerskiej” – podarowanej przez mnichów ze Świętej Góry Athos oraz ikony św. Serafima z Sarowa. Ikonostas do nowej cerkwi wraz z ikonami został wykonany przez Mirosława Trochanowskiego, absolwenta Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. W świątyni na szczególną uwagę zasługują również inne ikony wykonane przez absolwentów Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim oraz przywieziona ze św. Góry Atos ikona Matki Bożej Iwerskiej.

Monaster pw. św. Serafina z Sarowa w Kostomłotach został powołany do życia 15 sierpnia 2003 r. decyzją arcybiskupa Abla, ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej. Namiestnikiem monasteru został o. ihumen Ambroży (Godun). W dniu 23 listopada 2003 położono kamień węgielny pod cerkiew pw. św. Serafina z Sarowu. Została ona przywieziona ze wsi Dobrowoda koło Kleszczel (woj. podlaskie). Pierwsze nabożeństwo odbyło się w dniu Bożego Narodzenia, w styczniu 2004 r. W tym samym roku, 3 maja, metropolita Sawa i abp Abel dokonali poświęcenia świątyni.