aktualności projektowe

2010 III 22 Marzec: wewnętrzny odbiór prac

17 marca miał miejsce odbiór prac konserwatorskich w ramach projektu renowacji cerkwi w Dołhobyczowie i Szczebrzeszynie.

Wszystkie prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a ich postęp przedstawia się w sposób następujący w Szczebrzeszynie:

  • prace pozłotnicze przy detalach ikonostasu (100%)
  • opracowanie estetyczne ramy ikonostasu wraz z złoceniem elementów stałych (20%)
Biuro ds. projektów