Projekty kulturalne mechanizmem rozwoju Polski 2008 X 30
Publikacja stanowi podsmowanie 4 lat wdrażania Priorytetu 3 Ochrona Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Arcybiskup zainaugurował remonty cerkwi 2008 VI 05
Dwa unikatowe miejsca kultu i zabytki z Zamojszczyzny powrócą do czasów dawnej świetności.
Cerkwie będą jak nowe 2008 VI 04
Dziś ruszają prace nad renowacją dwóch zabytkowych cerkwi na Lubelszczyźnie – w Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie. Remont pochłonie ponad 1,8 mln euro. Większość tej kwoty pochodzić będzie z funduszy europejskich.
Tysiące euro płynie na zabytki 2008 VI 04
Abp Abel zainauguruje dziś prace przy renowacji cerkwi w Szczebrzeszynie.
Dotacje MF EOG i NMF na renowację cerkwi w diecezji lubelsko-chełmskiej 2008 IV 19
Diecezja lubelsko-chełmska na lata 2008-2010 otrzymała 1 571 904 euro (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych) dotacji z Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowania na realizację projektu pt. "Renowacja zabytkowych cerkwi w prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej"
Mają półtora miliona euro do podziału! 2008 III 20
Cerkiew w Dołhobyczowie tonie w morzu zarośli. Tynki z niej odpadają, wnętrze niszczeje, a wokół zbierają się chuligani i hula wiatr. Ale to się zmieni. Już w tym roku! Prawosławna diecezja lubelsko-chełmska wystarała się o olbrzymie dofinansowanie na odnowienie cerkwi w Dołhobyczowie i Szczebrzeszynie.
Cerkwie odzyskają blask 2008 III 14
Ponad 1,5 mln euro przyznano na odbudowę dwóch zabytkowych cerkwi w naszym regionie. Remonty świątyń w Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Wypięknieją cerkwie 2008 III 13
Prawosławna diecezja lubelsko-chełmska otrzyma 1,5 mln euro na remont świątyń w Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie. Rozpocznie się on jeszcze wiosną tego roku.