2008 VI 04 Cerkwie będą jak nowe
Dziś ruszają prace nad renowacją dwóch zabytkowych cerkwi na Lubelszczyźnie – w Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie. Remont pochłonie ponad 1,8 mln euro. Większość tej kwoty pochodzić będzie z funduszy europejskich.
Kurier Lubelski z 2008-06-04
Kurier Lubelski