2008 IV 19 Dotacje MF EOG i NMF na renowację cerkwi w diecezji lubelsko-chełmskiej
Diecezja lubelsko-chełmska na lata 2008-2010 otrzymała 1 571 904 euro (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych) dotacji z Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowania na realizację projektu pt. "Renowacja zabytkowych cerkwi w prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej"
Wiadomości PAKP  z 2008-04
Wiadomości PAKP