Unia brzeska, zwodnicza iluzja zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu
Redakcja: abp Abel (Popławski), abp Jerzy (Pańkowski)
wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

W dniach 28 – 29 października na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Unia brzeska, zwodnicza iluzja zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu”.

Organizatorami spotkania byli: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Uniwersytet Preszowski (Słowacja), Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej i Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Konferencja naukowa zorganizowana przez Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej w ramach projektu „Unia brzeska jako problematyczna droga do jedności Kościoła” dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”.

rozmiar: 6,32 mb
Archiwum Chełmskie. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku - Uwarunkowania, przebieg, konsekwe
Redaktor serii: Grzegorz Kuprianowicz
wydawnictwo: Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska; Towarzystwo Ukraińskie

3 Archiwum Chełmskie - tom IV
Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. - uwarunkowania, przebieg, konsekwencje

Tom podzielony został na pięć części. Cztery z nich zawierają artykuły naukowe, dotyczące różnych aspektów uwarunkowań, przebiegu i konsekwencji akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku. Część pierwsza prezentuje Uwarunkowania akcji burzenia cerkwi. Zamieszczone w niej artykuły pokazują różnorodne konteksty przeprowadzenia tej akcji, od aspektu teologicznego poprzez różne ujęcia historyczne po wymiar prawny wydarzeń 1938 roku. Druga część zawiera szereg artykułów dotyczących Reakcji na burzenie cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku. Zaprezentowano tu zarówno działania ukraińskich środowisk politycznych, podjęte wobec burzenia cerkwi, postawy lokalnych środowisk katolickich, jak też reakcję Ukraińców mieszkających na kontynencie amerykańskim. Oddzielny blok w tej części stanowią artykuły poświęcone obrazowi tych wydarzeń na łamach ówczesnej prasy, krajowej jak i zagranicznej. Kolejna, trzecia, część tomu prezentuje Skutki akcji oraz jej miejsce w badaniach i pamięci historycznej. Są tu artykuły ukazujące skutki akcji dla zachowania zabytków sztuki cerkiewnej, jak też publikacje ukazujące różnorodne wymiary funkcjonowania tych wydarzeń w pamięci i świadomości historycznej różnych środowisk. Czwartą część stanowią Mikrohistorie – losy zburzonych świątyń. Zaprezentowano tu historię kilku zburzonych wówczas cerkwi wraz z przebiegiem wydarzeń 1938 roku.

Ostatnią część książki stanowi dokumentacja Obchodów 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku.


rozmiar: 3 mb
1938 akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu
Grzegorz Kuprianowicz
wydawnictwo: Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska

1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu

Publikacja ta ukazała się z błogosławieństwa prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. Pierwsze wydanie książki ukazało się w czsie centralnych obchodów rocznicy, które miały miejsce w Chełmie 12-13 października 2008 r.

Ta pamiątkowa publikacja została wydana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Publikację otwiera Wstęp Prezydenta RP L. Kaczyńskiego oraz Przedmowa zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Polsce J. E. Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy.

Publikacja ma charakter dwujęzyczny, zawiera równoległy tekst w języku polskim i ukraińskim. Książka składa się z dwóch części.


rozmiar: 32 mb
Akatyst do Bogarodzicy przed jej Chełmską Ikoną

wydawnictwo: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

Akatyst do Bogarodzicy przed jej Chełmską Ikoną w języku starocerkiewno-słowiańskim.

Liczba stron: 39


rozmiar: 299

Kup książkę: TUTAJ
Akatyst Świętym Męczennikom Chełmskim i Podlaskim

wydawnictwo: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

Akatyst Świętym Męczennikom Chełmskim i Podlaskim w języku starocerkiewno-słowiańskim .

Liczba stron: 32


rozmiar: 291 kb

Kup książkę: TUTAJ
Misteria uzdrowienia
Biskup Kallistos Ware
wydawnictwo: Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska

 

 

 

 

Liczba stron: 110

Tłumaczenie: ks. Włodzimierz Misijuk

Wydanie: Lublin 2004

Tytuł oryginału: „Sacraments of Healing”.

rozmiar: 542 kb

Kup książkę: TUTAJ
Misterium Śmierci
Nikolas P. Vasiliadis
wydawnictwo: ORTHDRUK; Bratczyk; Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
Tytuł oryginału: To mistirion tou thanatu
Ilość stron: 560

rozmiar: 3277 kb

Kup książkę: TUTAJ
Żywoty Świętych, Księga Trzecia, Listopad, część 1

wydawnictwo: Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska
Redakcja: Krzysztof Leśniewski
Opracowanie powstało w oparciu o: Жития Святых, на русском языке изложенныя по руководству Четьихъ-Миней св. Димитрия Ростовскаго книга первая, Москва 1903
Wydanie: Lublin 1998
Liczba stron: 422
rozmiar: 1004 kb

Kup książkę: TUTAJ
Żywoty Świętych, Księga Pierwsza, Wrzesień

wydawnictwo: Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska
Redakcja: Krzysztof Leśniewski
Opracowanie powstało w oparciu o: Жития Святых, на русском языке изложенныя по руководству Четьихъ-Миней св. Димитрия Ростовскаго книга первая, Москва 1903
Wydanie: Lublin 1996
Liczba stron: 368

rozmiar: 843 kb
Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia
Praca zbiorowa
wydawnictwo: Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska
Wydanie: pierwsze Lublin 1999
Stron: 620
rozmiar: 1420 kb
1  2    >