XV-lecie restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
ks.prot. Andrzej Łoś
W 1989 roku została reaktywowana dawna Diecezja Chełmska - najstarsza prawosławna diecezja na obecnych ziemiach Rzeczypospolitej, której początki sięgają XI wieku. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nadał jej nazwę Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Prześladowania religijne prawosławnych w II RP
dr Paweł Borecki
Akcja burzenia prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, pomimo tego jest wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej.
Aniołowie jako budowniczowie wieczności
ks. Tomasz Wołosik
Pismo Święte - największy autorytet dla chrześcijan - ukazuje, że aniołowie rzeczywiście istnieją. Jak twierdzi Karl Barth Pismo Święte daje nam wystarczająco dużo wiadomości, aby o nich [aniołach] myśleć i je poznawać.
Tajemnica zła i grzechu według nauki prawosławnej
ks. Tomasz Wołosik
Wiadomości o mordach, grabieżach, katastrofach, klęskach żywiołowych i innych tragediach lawinowo nas zalewają. Ze swoich osobistych doświadczeń również doskonale wiemy, jak wiele na świecie jest zła i jak trudno z nim walczyć.
Biada mi, jeśli nie głoszę Ewangelii...
ks. Wiesław Skiepko
Propowied' - głoszenie słowa Bożego przez kapłana ma w życiu Cerkwi olbrzymie znaczenie, głoszenie dobrej nowiny jest wypełnieniem przykazania danego nam przez Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa, by "nauczać wszystkie narody chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" ...
Kapłan jako wzór postępowania w miłości, wierze i czystości
ks. prot. Jan Kulik
Co znaczy być dobrym kapłanem? - zapytuje nas św. Jan Kronsztadzki. I sam odpowiada: Kapłan powinien być przede wszystkim dobrym "molitwiennikom". Powinien upraszać Boga za łudzi - być pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Oto główne dzieło kapłana.
Praca socjalna jako aspekt miłosierdzia Cerkwi
ks. prot. Mirosław Wiszniewski
Myślę, że każdy z nas mówiąc o miłosierdziu ma na myśli i przytacza obraz człowieka, którego na swojej drodze spotkał miłosierny samarytanin i udzielił mu pomocy. Ten fragment Ewangelii jasno i w sposób jednoznaczny ukazuje kto jest naszym bliźnim i w jaki sposób należy otaczać opieką ludzi jej potrzebujących.