Katecheza:
Katecheza prawosławna dla wychowanków przedszkoli oraz uczniów i młodzieży szkół jest zorganizowana w systemie oświaty w każdej parafii Diecezji Lubelsko-Chełmskiej od początku jej istnienia.

Za nadzór nad katechezą oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli odpowiadają w Diecezji:

Wizytator Diecezjalny:
Ks. dr Andrzej Konachowicz
ul. Ruska 15
20-126 Lublin

 

tel. 507 822 936


 

Konsultant ds. religii prawosławnej:

Ks. mitrat Jan Łukaszuk
ul. H. Sienkiewicza 1
22-100 Chełm

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie