info w mediach

Piękna i unikalna. Cerkiew w Hrubieszowie już po remoncie 2016 IV 27
Dobiegł końca remont cerkwi prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Pochodząca z 1875 r. hrubieszowska cerkiew to jedyna tego typu budowla w Polsce
Wyremontowano siedem prawosławnych cerkwi. Podsumowanie projektu wartego 13 mln zł z funduszy norweskich 2016 IV 23
W cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie odbędzie się w poniedziałek (25 kwietnia, godz. 13) uroczystość kończąca projekt "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi".
13 mln zł dotacji na remonty cerkwi 2014 VII 16
2 maja w Lublinie odbyła się konferencja prasowa z tytułu podpisania umowy na dotację realizacji projektu naszej diecezji Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi. Z ramienia naszej diecezji umowę parafował JE Ekscelencja Arcybiskup Abel, a ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podsekretarz stanu Monika Smoleń. Beneficjent dotacji jest Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. W ramach projektu planowane są remonty cerkwi na terenie woj. lubelskiego.
Odnowią zabytkowe cerkwie w województwie 2014 VII 16
Siedem zabytkowych cerkwi odrestauruje Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, dzięki blisko 13 mln zł dotacji z programu ministerstwa kultury. Cerkwie będzie można potem zwiedzać w ramach przygotowywanego szlaku "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”.
Siedem zabytkowych cerkwi będzie odnowionych 2014 VII 16
Siedem zabytkowych cerkwi odrestauruje Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, dzięki blisko 13 mln zł dotacji z programu ministerstwa kultury. Cerkwie będzie można potem zwiedzać w ramach przygotowywanego szlaku "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”.
Diecezja lubelsko-chełmska otrzymała 13 mln zł dotacji. Odnowi siedem zabytkowych cerkwi 2014 VII 16
O dotację walczyło około 230 projektów. Wniosek przygotowany przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską jest jednym z 18, które otrzymały wsparcie. Dziś, w piątek ordynariusz diecezji abp Abel i Monika Smoleń z ministerstwa kultury podpisali umowę w sprawie realizacji programu, dzięki któremu uda się wyremontować siedem zabytkowych cerkwi z woj. lubelskiego i podlaskiego.
Miliony na remont cerkwi. Dzięki dotacji wyremontowanych zostanie 7 obiektów prawosławnych 2014 VII 16
Dzięki staraniom prawosławnego arcybiskupa Abla 7 unikatowych cerkwi na Lubelszczyźnie i Podlasiu odzyska dawny blask. Diecezja pozyskała na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego blisko 13 milionów złotych. Umowę w tej sprawie podpisano dziś w Diecezjalnym Instytucie Kultury Prawosławnej w Lublinie.
Prawie 13 mln zł na remont zabytkowych cerkwi na Lubelszczyźnie 2014 VII 16
Siedem zabytkowych cerkwi wyremontowanych zostanie dzięki projektowi przygotowanemu przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską. Diecezja uzyska blisko 13 mln zł dotacji z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.