Dział w przebudowie

aktualności projektowe

2015 III 30 Wyniki wyboru wykonawcy prac budowlano-konserwatorskich w związku z oszczędnościami w projekcie
W związku z oszczędnościami w trakcie realizacji projektu pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, dokonano wyboru wykonawcy,który wykona prace:
1. Sławatycze: Zabytkowa cerkiew pw. Opieki Matki Bożej - remont instalacji elektrycznych, - konserwacja ikonostasu
2. Hrubieszów: Zabytkowa cerkiew pw. Zaśnięcia NMP - remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych, - remont schodów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień realizowanych w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską komisja dokonała wyboru wykonawców.

Do dnia 27 marca 2015r. do godz. 15.00 wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1 (data wpływu: 23.03.2015r.) - ATIK Sp. z o.o., (ul. Nawrot 36/13, 90-055 Łódź) -kwota netto: 1 276 565,68 złotych, kwota brutto: 1 570 175,79 złotych;

Oferta nr 2 (data wpływu: 23.03.2015r.) - VERA ARTIS Sp. z o.o. (ul. Tarninowa 31, 20-781 Lublin) - kwota netto: 1 071 882,89 złotych, kwota brutto: 1 318 415,96 złotych;

Oferta nr 3 (data wpływu: 24.03.2015r.) - NOBILE ART Konserwacja Dzieł Sztuki mgr Teresa Pieniążek (ul. Piątkowska 25c, 33-300 Nowy Sącz) - kwota netto: 1 255 696,75 złotych, kwota brutto: 1 544 507,00 złotych;

Oferta nr 4 (data wpływu: 26.03.2015r.) - mgr Tomasz Dziurawiec Konserwator Dzieł Sztuki (ul. Z. Chrzanowskiej 14/43, 35-050 Rzeszów) - kwota netto: 1 212 958,24 złotych, kwota brutto: 1 491 938,63 złotych.

Kryterium wyboru oferty stanowi – cena 100%.
Po dokonanej analizie złożonych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: VERA ARTIS Sp. z o.o. (20-781 Lublin, ul. Tarninowa 31).
Grzegorz Szwed - koordynator projektu