Dział w przebudowie

aktualności projektowe

2015 VIII 27 Spotkanie grupy projektowej w Hrubieszowie
26 sierpnia odbyło się spotkanie grupy projektowej dotyczące projektu pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Spotkanie podsumowujące II trymestr 2015r. odbyło się na terytorium Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Beneficjenta i Partnerów projektu, przedstawiciele WUOZ w Lublinie – Delegatura w Zamościu oraz przedstawiciele wykonawców: prac budowlano-konserwatorskich, nadzoru inwestorskiego oraz digitalizacji. Spotkanie poprowadził Grzegorz Szwed – koordynator projektu. Omówił aktualny stopień zaawansowania prac budowlano - konserwatorskich na poszczególnych obiektach. Ustalono harmonogram pracy na kolejny trymestr.
Biuro ds. Projektów