Dział w przebudowie

aktualności projektowe

2015 IV 30 Spotkanie grupy projektowej w Sławatyczach
29 kwietnia w Sławatyczach odbyło się spotkanie grupy projektowej zaangażowanej w realizację projektu pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. W spotkaniu podsumowującym I trymestr 2015r. udział wzięli przedstawiciele Beneficjenta i Partnerów projektu, przedstawiciele WUOZ w Lublinie – Delegatura w Białej Podlaskiej oraz przedstawiciele wykonawców: prac budowlano-konserwatorskich, nadzoru inwestorskiego oraz digitalizacji. Spotkanie poprowadził Grzegorz Szwed – koordynator projektu. Omówił aktualny stopień zaawansowania prac budowlano - konserwatorskich na poszczególnych obiektach. Ustalono harmonogram pracy na kolejny trymestr.
Biuro ds. Projektów