Dział w przebudowie

aktualności projektowe

2016 II 22 Projekt PL08 - szukamy wykonawcy folderów
Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska w związku ze zbliżającą się ku końcowi realizacją projektu pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinansowanego w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, poszukujemy firm, która opracuje graficznie oraz wydrukuje materiały promocyjne/informacyjne projektu – komplet folderów o siedmiu remontowanych cerkwiach.

Materiały informacyjne: nakład 500 szt. x 7 obiektów, format B5, nadruk pełny kolor, papier kreda środek o gramaturze minimum 130 g/m2, papier kreda okładka o gramaturze minimum 170 g/m2, opracowanie koncepcji (okładka, przykładowa treść, zdjęcia, elementy graficzne wymagane przez program) przynajmniej w dwóch wariantach; opracowanie pełne wedle wybranej koncepcji na podstawie materiałów przekazanych przez zamawiającego w tym m.in. skład, łamanie tekstów, redakcja techniczna, korekty, retusz i obróbka zdjęć; druk.

Zapraszamy do złożenia Państwa ofert w terminie do 29 lutego pisemnie w Kancelarii Diecezji (Lublin, ul. Ruska 15) lub e-mail projekty@lublin.cerkiew.pl. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony następnego dnia według kryterium ceny. Wybrany oferent tego samego dnia otrzyma zlecenie wykonania usługi.
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska