Dział w przebudowie

aktualności projektowe

Projekt PL 08 MF EOG - Poszukiwany wykonawca: prac budowlano – konserwatorskich 2015 II 27
W związku z oszczędnościami w projekcie PL08 pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi" dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska jako beneficjent/inwestor poszukuje wykonawcy, który wykona kompleksowo prace budowlano – konserwatorski.
Zaawansowanie prac remontowo-konserwatorskich na zakończenie III trymestru 2014r. 2014 XII 31
Podsumowując III trymestr realizacji projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” pod koniec grudnia 2014r. dokonano częściowego odbioru wykonanych prac budowlano-konserwatorskich. Komisje złożone z przedstawicieli właściwych, ze względu na lokalizację cerkwi, przedstawicieli : Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Partnerów projektu administrujących obiektami oraz przedstawicieli: Generalnego wykonawcy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej (Partnera Wiodącego – Beneficjenta) pozytywnie zaopiniowały wykonany zakres prac. Ze względu na duże odległości pomiędzy remontowanymi cerkwiami komisje podzielono na kilka dni, i tak 16 grudnia – Kobylany i Sławatycze; 22 grudnia - Hrubieszów i Tomaszów Lubelski, 29 grudnia – Białowieża i Grabarka.
Spotkanie grupy projektowej na św. Górze Grabarce 2014 XII 30
29 grudnia odbyło się kolejne spotkanie grupy projektowej dotyczące projektu pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Spotkanie podsumowujące III trymestr 2014r. odbyło się na św. Górze Grabarce.
Zatwierdzony pierwszy raport okresowy 2014 X 16
Z dniem 16 października został zatwierdzony pierwszy raport za okres za styczeń - sierpień 2014r. z realizacji projektu pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi”.
Spotkanie grupy projektowej w Białowieży - podsumowanie II trymestru 2014r. 2014 IX 01
29 sierpnia 2014r. w sali parafialne przy Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Białowieży odbyło się Spotkanie Grupy Projektowej dotyczące projektu pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.
Spotkanie Partnerów projektu w Kobylanach 2014 VIII 01
31 lipca w sali parafialne przy Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach odbyło się Spotkanie Grupy Projektowej dotyczące projektu pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” (PL08).
Wyniki wyboru wykonawców w ramach projektu "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi" 2014 VI 25
W związku z realizacją projektu pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, dokonano wyboru wykonawców na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich, wykonanie nadzoru inwestorskiego, wykonanie usługi digitalizacji.
Projekt PL 08 MF EOG - Poszukiwany wykonawca: prac budowlano – konserwatorskich, nadzoru inwestorskiego oraz digitalizacji 2014 V 13
W związku z podpisaniem przez Prawosławną Diecezje Lubelsko – Chełmską i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy na realizację projektu PL08 pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.
Podpisanie umowy o dofinansowanie remontu 7 cerkwi w województwie lubelskim i podlaskim 2014 V 09
2 maja w Diecezjalnym Instytucie Kultury Prawosławnej w Lublinie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy finansowej w sprawie projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.
Dofinansowano remont 7 cerkwi z funduszy norweskich 2014 II 13
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki I naboru wniosków w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
<  1  2