mniszka Joanna (Juhas)

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. 502659826
e-mail: monaster.turkowice@gmail.comMniszka Joanna (Agnes Juhas) urodziła się 13 lipca 1962 r. w mieście Klisvarda na Węgrzech w protestanckiej rodzinie. Na uniwersytecie w Szeged ukończyła filologię angielską i przez osiem lat wykładała język angielski. Podczas pracy naukowej nad kulturą rosyjską zetknęła się z Prawosławiem. Po długim i wnikliwym przygotowaniu w 1988 r. przyjęła Prawosławie. Życie liturgiczne wzbogacała posłuszaniem na klirosie w cerkwi św. Jerzego w Szeged Diecezji Węgierskiej Patriarchatu Moskiewskiego oraz wieloma pielgrzymkami do monasterów w Rumunii, Serbii i Grecji.

W 1993 r. wstąpiła do żeńskiego monasteru Św. Trójcy w Kołomnie (Rosja). W 1996 r. przyjęła postrzyżyny w riasofor. W 1998 r. została oddelegowana na Węgry w celu zorganizowania życia mniszego.

9 lipca 2010 r. wstąpiła do żeńskiego monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.

Postrzyżyny małej schimy przyjęła z rąk arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla w dniu 4 grudnia 2011 r., przyjmując imię mnisze Joanna, na cześć św. męczennicy Joanny (Szwajko).