dekanat lubelski

p. o. proboszcza
ks. prot. dr Andrzej Konachowicz
tel. +48 507 822 936

email: piotrmohyla@gmail.com

Ks. Andrzej Konachowicz urodził się we Wrocławiu w rodzinie duchownego. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (2008)Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (2010), Studia Podyplomowe na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2010) oraz Studia Podyplomowe w zakresie Socjoterapii i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie (2014). W latach 2010-2015 odbył studia doktoranckie w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 2008-2010 pełnił obowiązki psalmisty i katechety w Parafii Katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie. W 2010 r. w Rajsku wstąpił w związek małżeński z Aleksandrą Godun, córką duchownego. Święcenia diakońskie (1 sierpnia 2010 r.) i kapłańskie (5 września 2010 r.) otrzymał z rąk arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. Od 2010 r. jest wikariuszem w Parafii Katedralnej w Lublinie, a od marca 2022 r. pełni obowiązki proboszcza Parafii św. metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie.

W latach 2012-2021 pracował jako katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych im A. i J. Vetterów w Lublinie oraz jako katecheta i nauczyciel języka ukraińskiego dla wychowanków SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku. W tym czasie był też Wizytatorem Religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Obecnie pełni funkcje: duszpasterza akademickiego, opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lublinie, duszpasterza-kapelana Prawosławnego Duszpasterstwa przy SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku oraz dyrektora Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej.