proboszcz
ks. mitrat Aleksy Andrejuk

ul. Myśliborska 24 m 15
03-185 Warszawa
telefon:  519 038 599
e-mail: aleksyan@wp.plKs. mitrat płk Aleksy Andrejuk ur. 6.02.1961 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1984) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1992). 1.10.1989 otrzymał święcenia diakońskie, a 7.10.1989 kapłańskie.

W 1993 roku ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne przy ChAT. Od 6.09.1989 do 1992 roku był nauczycielem historii, filozofii i języka białoruskiego w Seminarium w Jabłecznej. Od 1.08.1998 roku jest wykładowcą liturgiki i ustawu cerkiewnego w PSD.